Hoàng Gia Phát, tấm lợp thông minh , Báo giá tấm lợp thông minh , tấm lợp lấy sáng , tấm nhựa thông minh , tấm nhựa lấy sáng , tấm ốp nhôm aluminium , tấm fomex , tấm mica , tấm alu, báo giá tấm lợp thông minh, Báo giá tấm nhựa lấy sáng, Giá tấm lợp lấy sáng composite , giá tấm lợp polycarbonate, Báo giá tám lợp thông minh,Công ty Hoang Gia Phat "
công ty hoàng gia phát , hoàng gia phát
           Trang chủ             Giới thiệu             Dịch vụ             Liên hệ
Tấm nhựa thông minh
Vật tư quảng cáo
Xây dựng dân dụng
 Vật liệu Gỗ
 Cầu thang hiện đại
 Xưởng sản xuất Kính
 Trần thạch cao
 Vật liệu sơn
 Sản xuất Cửa Cuốn
 Vật liệu khác
Tư Vấn
Phong Thủy
Tin Tức
Báo giá kho
Chính sách Đại lý
Hoàng Gia Phát
 
Tấm lợp thông minh Vihoco Malaysia
Contact: congtyhoanggiaphat@gmail.com
This link viewed 2697 times
Tấm lợp thông minh Vihoco Malaysia
Phân Phối FOMEX
Contact: khotamlop@gmail.com
This link viewed 4496 times
Phân Phối FOMEX
Hoàn thiện nội thất
Contact: congtyvinahome@gmail.com
This link viewed 5325 times
Hoàn thiện nội thất
 
Category: Vật liệu sơn
Thông báo giá Sơn kể từ 01/02/2012
Posted date 07/02/2012 on 13:46:37 (Viewed 10020 time(s))
Thông báo tăng giá sơn từ Công ty VINASON từ ngày 01/02/2012:
 1. Sơn Maxilite ngoài nhà - A919
  • Loại bao bì 4L: Tăng 37.000 đ/lon - Giá mới: 240.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 144.000 đ/lon - Giá mới: 946.000 đ/lon
 2. Sơn Maxilite trong nhà - A901
  • Loại bao bì 4L: Tăng 29.000 đ/lon - Giá mới: 186.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 113.000 đ/lon - Giá mới: 740.000 đ/lon
 3. Sơn lót chống rỉ Maxilite - A526
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 7.000 đ/lon - Giá mới: 51.000 đ/lon
  • Loại bao bì 3L: Tăng 23.000 đ/lon - Giá mới: 174.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 131.000 đ/lon - Giá mới: 1.002.000 đ/lon
 4. Sơn dầu Maxilite - màu chuẩn - A360
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 10.000 đ/lon - Giá mới: 71.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 33.000 đ/lon - Giá mới: 249.000 đ/lon
 5. Sơn dầu Maxilite - màu đặc biệt - A360
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 11.000 đ/lon - Giá mới: 82.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 38.000 đ/lon - Giá mới: 287.000 đ/lon
 6. Sơn dầu Maxilite - màu trắng - A360
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 10.000 đ/lon - Giá mới: 76.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 35.000 đ/lon - Giá mới: 265.000 đ/lon
 7. Sơn dầu bóng mờ Dulux Satin - màu chuẩn - A369
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 11.000 đ/lon - Giá mới: 81.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 37.000 đ/lon - Giá mới: 279.000 đ/lon
 8. Sơn dầu bóng mờ Dulux Satin - màu đặc biệt (76808, 74302, 77059) - A369
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 12.000 đ/lon - Giá mới: 90.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 41.000 đ/lon - Giá mới: 309.000 đ/lon
 9. Sơn dầu chống rỉ sét Dulux RustGuard - màu chuẩn - A364
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 11.000 đ/lon - Giá mới: 81.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 37.000 đ/lon - Giá mới: 279.000 đ/lon
 10. Sơn dầu chống rỉ sét Dulux RustGuard - màu đặc biệt (76808, 74302, 77059) - A364
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 12.000 đ/lon - Giá mới: 90.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 41.000 đ/lon - Giá mới: 309.000 đ/lon
Thông báo tăng giá sơn từ Công ty AKZO NOBEL (ICI) Việt Nam từ ngày 01/01/2012:
 1. DULUX 5IN1 - A966
  • Loại bao bì 1L: Tăng 11.000 đ/lon - Giá mới: 128.000 đ/lon
  • Loại bao bì 5L: Tăng 49.000 đ/lon - Giá mới: 593.000 đ/lon
 2. DULUX LAU CHÙI HIỆU QUẢ - A991
  • Loại bao bì 5L: Tăng 26.000 đ/lon - Giá mới: 316.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 86.000 đ/Thùng - Giá mới: 1033.000 đ/lon
 3. DULUX SÁNG THOÁNG - A995
  • Loại bao bì 1L: Tăng 10.700 đ/lon - Giá mới: 124.000 đ/lon
  • Loại bao bì 5L: Tăng 48.600 đ/lon - Giá mới: 581.000 đ/lon
 4. MAXILITE TRONG NHÀ - A901
  • Loại bao bì 4L: Tăng 13.000 đ/lon - Giá mới: 157.000 đ/lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 52.000 đ/Thùng - Giá mới: 627.000 đ/lon
 5. SƠN LÓT TRONG NHÀ - A934-75007
  • Loại bao bì 5L: Tăng 24.000 đ/lon - Giá mới: 287.000 đồng /1 lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 82.000 đ/Thùng - Giá mới: 985.000 đồng / 1 Lon
 6. SƠN LÓT NGOÀI TRỜI - A936-75230
  • Loại bao bì 5L: Tăng 35.000 đ/lon - Giá mới: 417.000 đồng /1 lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 114.000 đ/thùng - Giá mới: 1.370.000 đồng / 1 Lon
 7. SƠN LÓT CHỐNG RỈ - A526-74001
  • Loại bao bì 0.8L: Tăng 4.000 đ/ lon - Giá mới: 44.000 đồng /lon
  • Loại bao bì 3L: Tăng 13.000 đ/ lon - Giá mới: 151.000 đồng /lon
  • Loại bao bì 18L: Tăng 72.000 đ/ thùng - Giá mới: 871.000 đồng/ Thùng
 8. WEATHERSHIELD CHẤT CHỐNG THẤM - A959
  • Loại bao bì 5Kg: Tăng 30.000 đ/Lon - Giá mới: 354.000 đ/Lon
  • Loại bao bì 18Kg: Tăng 106.000 đ/thùng - giá mới: 1.273.000 đ/thùng
 9. SƠN DẦU MAXILITE - A360
  • Màu Chuẩn:
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 6.000 đ/lon - Giá mới 61.000 đ/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 20.000 đ/lon - Giá mới 216.000 đ/lon
  • Màu đặc biệt:
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 7.000 đ/lon - Giá mới 71.000 đ/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 23.000 đ/lon - Giá mới 249.000 đ/lon
  • Màu trắng:
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 6.000 đ/lon - Giá mới 66.000 đ/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 201000 đ/lon - Giá mới 230.000 đ/lon
 10. SƠN DẦU DULUX - A369
  • Màu chuẩn
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 6.000 đ/lon - Giá mới: 70.000 đồng/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 20.000 đ/lon - Giá mới: 242.000 đồng/lon
  • Màu đặc biệt
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 7.000 đ/lon - Giá mới: 77.000 đồng/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 23.000 đ/lon - Giá mới: 268.000 đồng/lon
 11. SƠN DẦU DULUX CHỐNG RỈ SÉT - A364
  • Màu chuẩn
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 6.000 đ/lon - Giá mới: 70.000 đồng/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 20.000 đ/lon - Giá mới: 242.000 đồng/lon
  • Màu đặc biệt
   • Loại bao bì 0.8L: Tăng 7.000 đ/lon - Giá mới: 77.000 đồng/lon
   • Loại bao bì 3L: Tăng 23.000 đ/lon - Giá mới: 268.000 đồng/lon
 12. DUNG MÔI PHA SƠN - A850-41
  • Loại bao bì 5 lít: tăng 9.000 đ/1 lon - giá mới: 107.000 đ/ 1 lon

Công Ty VINASON  Việt Nam thông báo điều chỉnh giá từ ngày 01/02/2012 như sau:
 • Sơn ngoại thất Dulux Weathershield chống bám bụi A915 - Loại bao bì 1L: tăng 12.000
 • Sơn ngoại thất Dulux Weathershield chống bám bụi A915 - Loại bao bì 5L: tăng 57.000
 • Sơn lót ngoài trời Dulux weathershield Sealer - Loại bao bì 5L: tăng 19.000
 • Sơn lót ngoài trời Dulux weathershield Sealer - Loại bao bì 18L: tăng 60.000

Thông báo tăng giá từ Công Ty AKZO việt Nam (ICI Việt Nam)
Từ ngày 01/06/2010, giá bán của các sản phẩm sau đây sẽ được điều chỉnh tăng như sau:
 1. Sơn nước Dulux lau chùi hiệu quả (A991) - Thùng 18L: Tăng 79.000 / thùng
 2. Sơn nước Dulux lau chùi hiệu quả (A991) - Lon 5L: Tăng 24.000/ lon
 3. Sơn nước Dulux 5In1 - Lon 5L : Tăng 45.000/ 1 lon
 4. Sơn nước Dulux 5In1 - Lon 1L: Tăng 10.000 / 1 lon
 5. Sơn lót chống kiềm trong nhà A934-75007 - Thùng 18L: Tăng 75.000/ 1 thùng.
 6. Sơn lót chống kiềm trong nhà A934-75007 - lon 5L: Tăng 22.000/ 1 lon.
Thông Báo tăng giá từ công ty Sơn Nippon Việt Nam
Từ ngày 01/06/2010, Công Ty Sơn Nippon Việt Nam sẽ điều chỉnh giá các sản phẩm sau:
 1. Sơn lót chống kiềm ngoài trời Nippon Sumo: Tăng giá 15%
 2. Sơn lót chống kiềm ngoài trời Nippon Vinilex 5160: Tăng giá 10%
 3. Sơn lót chống kiềm trong nhà Nippon Vinilex 5101: Tăng giá 10%
 
 
Giá nhân công sơn:
 
 Thi công sơn bả hoàn thiện trong và ngoài nhà mới (s>100m): giá 9.000đ/m2
 Thi công sơn bả hoàn thiện trong và ngoài nhà Tường cũ (s>100m): giá 10.000đ/m2
 Thi công sơn bả thạch cao giá :   40.000đ/m2
 
 
Công Ty Cổ phần thương mại và xây dựng Hoàng Gia Phát
 
 Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 Mr Ngọc : 0969 198888  /  04.66831080
 
 
 
 
 
Tags: Thông báo giá Sơn kể từ 01/02/2012 | gia son moi nhat | thong bao gia vat lieu son | son dulux | son maxilite | son ngoai troi dulux | Thông báo giá Sơn | 
<< back Print this post Send to friend
  OTHERS NEWS MORE...
  BÀI VIẾT KHÁC
--*--
Công Ty
Hoàng Gia Phát

logo hoàng gia phát , logo hoang gia phat

Số 40, Đa sỹ - P.Kiến Hưng
Q.Hà Đông - TP.Hà Nội
TeL: 02439195588
Hỗ trợ 24h/7
Hotline 0981295588
Hỗ trợ trực tuyến


HOANG GIA PHAT .,JSC
Hoang Gia Phat
Contact: congtyvinahome@gmail.com
This link viewed 7296 times
Hoang Gia Phat
Thế giới sao
Contact: minh@design.vn
This link viewed 4894 times
Thế giới sao
Tỷ giá ngoại tệ
Contact: congtyhoanggiaphat@gmail.com
This link viewed 6536 times
Tỷ giá ngoại tệ
Kho Tấm Lợp
Contact: info@vinabtn.com
This link viewed 6101 times
Kho Tấm Lợp
GO TO TOP
Designed & Hosted by ViTechNet.,JSC